ˇ
Schelstraete Delacourt Associates hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze MVO-doelstellingen maken dan ook integraal deel uit van onze dagelijkse bedrijfsvoering.