ˇ

Christophe Degrez

Voormalige CEO bij Eneco Belgium


"Hoe Customer Experience en Executive Search samengaan"

Luisteren en horen is niet hetzelfde. Bij Schelstraete Delacourt Associates horen ze je maar luisteren ze vooral.


Ze zijn perfect in staat om de waarden en strategie van een organisatie te begrijpen en aan te voelen welke potentiële kandidaten zich daar in zouden kunnen vinden.


De persoonlijke aanpak die de partners aan de dag leggen, zorgt ervoor dat je aan de samenwerking als klant een fijne ervaring overhoudt. En dit niet enkel in het voortraject maar ook in de nazorg wanneer de nieuwe collega gestart is. Op die manier peilt Schelstraete Delacourt Associates continu naar de tevredenheid van haar klanten. En wanneer ze aanvoelen dat er een zorg is, wordt deze onmiddellijk aangepakt.


Het is gewoon fijn behandeld te worden zoals wij elke dag ook onze klanten proberen te behandelen.