ˇ

InterSearch Annual Conference 2018 in Brugge

Naar een polycentrische economische wereld

Van Brugge naar Shanghai

Schelstraete Delacourt Associates ontving de InterSearch Annual Conference voor 2018 als gastheer in het historische Brugge. Ooit was Brugge het hart van de wereldeconomie (12de-15de eeuw). De werkelijkheid is dat het economische hart thans is opgeschoven, van Brugge over Venetië, Antwerpen, Genua, Amsterdam, Londen, Boston en New York naar de regio van Silicon Valley. Kijken we in de toekomst, dan zien we dat de globalisering een meer “polycentrische” wereld tot stand zal brengen, met meer dan één centrum. Eén van deze nieuwe centra is Shanghai, in China.


InterSearch denkt vooruit op deze fundamentele verschuiving, door aanwezig te zijn in ruim 50 landen en 90 steden en in te zien dat rekrutering in de nieuwe digitale wereld gewone handelswaar kan worden. InterSearch mikt niet op werving op lager niveau, dat gemakkelijk kan worden geautomatiseerd. InterSearch gaat voor de complexere opdrachten op het echt bedrijfssturende niveau. Zo brengen we ervaring en integriteit in, met de juiste diepgang om groeikansen te scheppen voor onze klanten en kandidaten. Door het vervullen van zulke opdrachten op hoog niveau worden we ware deskundigen in leiderschapsoplossingen.


Voozitter Frank Schelstraete dankte zijn voorganger Peter Waite voor de prachtverwezenlijkingen van het voorbije jaar. Op weg naar China, waar de volgende Algemene Vergadering plaatsvindt, verbonden alle afgevaardigden zich ertoe voor het komende jaar niet alleen innovatie in hun armen te sluiten maar ook intense grensoverschrijdende samenwerking.15 juni 2018