ˇ

InterSearch China bezoekt België

Met de jaren heeft InterSearch België een traditie opgebouwd die erin bestaat, InterSearch Partners uit de hele wereld voor bilaterale ontmoetingen naar België uit te nodigen. Dit jaar hadden we het genoegen onze Chinese Partners van ZW HR Consulting te mogen verwelkomen in de persoon van mevrouw Joyce Jing, General Manager.


De talrijke contacten waar dit bezoek toe leidde, bleken andermaal een ware aanwinst voor ons netwerk, en bezorgen onschatbare inzichten aan onze klanten en contactpersonen.


Het bezoek vormde een uitstekende gelegenheid om op het gebied van de zoekmethodologie en -benadering doeltreffend gebleken werkwijzen uit te wisselen. Tevens konden onze op de Chinese markt actieve klanten de geboden kans aangrijpen om met het hoofd van één van de leidende Chinese Executive Search-kantoren van gedachten te wisselen.


18 oktober 2013