ˇ

InterSearch Global Conference 2017 in Krakau

De jaarlijkse InterSearch Global Conference vond in 2017 plaats in Krakau, de tweede grootste stad en het historische hart van Polen. 64 afgevaardigden uit de hele wereld kwamen er samen om over wereldomspannende en grensoverschrijdende opdrachten te praten, en zulks vanuit zowel een regionaal als sectorgebonden gezichtspunt. Andere onderwerpen omvatten marktcommunicatie en wereldwijde merkontwikkeling, de rol van de digitale disruptie en de resultaten van het Quality Appraisal Program. Jonas Soenens, Partner van ons bedrijf, won de Excellence Award van dit jaar.


Tijdens de conferentie benoemden de aandeelhouders de nieuwe Raad van Bestuur, en bevestigden het voorzitterschap van Peter Waite. Frank Schelstraete, Stichtend Partner van Schelstraete Delacourt Associates, werd eveneens als Bestuurder bevestigd en zal in juni 2018 de Voorzittersrol overnemen.


Ten slotte werden er, met algemeenheid van stemmen, twee Executive Search-bedrijven als aandeelhouder goedgekeurd: Charlis Aris uit de Verenigde Staten en Talentia uit Zweden. Als lid van InterSearch heet Schelstraete Delacourt Associates deze nieuwe medevennoten van harte welkom.


De InterSearch–Raad van Bestuur (Micheál Coughlan, Andrea Magnabosco, Peter Waite, Samantha Robinson en Frank Schelstraete)


7 juni 2017