ˇ

Talent Award 2012

Op 16 februari vond de 12de jaarlijkse uitreiking van de Schelstraete & Desmedt Talent Award plaats in Concert Noble in Brussel.


Net als de vorige jaren konden we op de actieve medewerking rekenen van tal van universiteiten en hogescholen, die elk een kandidaat voorstelden om naar de prijs te dingen. De 9 inzendingen werden beoordeeld op grond van wetenschappelijke waarde, oorspronkelijkheid, relevantie, vorm en stijl.


Bij de Nederlandstalige studenten werd de prijs in de wacht gesleept door Annelies Taveirne met haar verhandeling “Aantrekkelijkheid, persoonlijkheid, en leeftijd in CV screening: het traditioneel CV versus het video CV”. Prijswinnaars aan de Franstalige zijde werden Edwine Goldoni en Sarah Boulanger, die een verhandeling schreven met de titel “L’impact du support organisationnel perçu et ses conséquences sur le choix d’un représentant syndical en entreprise”.


Op de vorig jaar ingeslagen weg konden we met trots het mentorschap-programma voortzetten, dat de verkozen winnaars een volledig jaar begeleiding en ondersteuning door beslagen HR-beroepsmensen verschaft. Aan de Nederlandstalige kant gaf Jan Van Acolijen de toorts door aan Myriam Macharis en aan de Franstalige kant werd Fabrice Enderlin opgevolgd door Jean-Maurice Boone.


Net als bij de vorige gelegenheden waren we vereerd dat een uitgelezen gezelschap HR-professionals de gelegenheid en het exclusieve kader als een uitzonderlijke netwerk-kans beschouwde, en als een ideaal platform om in de steeds beweeglijke Human Resources-wereld contacten te onderhouden en te ontwikkelen.


Mevrouw Marlène de Wouters trad deskundig op als gastvrouw van de avond.


Het beste getuigenis van de uitzonderlijke sfeer vindt u in de fotoreeks, waar een afzonderlijke link op deze bladzijde u toegang toe verschaft.


16 februari 2012